trả tiền

Trả tiền bằng lòng bàn tay

Trả tiền bằng lòng bàn tay

Trả tiền bằng thẻ tín dụng có thể sớm trở thành quá khứ. Một công ty ở Thụy Điển đã giúp những khách hàng trả tiền chỉ với lòng bàn tay của mình.