TV& VIDEO

trả tiền

Trả tiền bằng lòng bàn tay

Trả tiền bằng lòng bàn tay

Trả tiền bằng thẻ tín dụng có thể sớm trở thành quá khứ. Một công ty ở Thụy Điển đã giúp những khách hàng trả tiền chỉ với lòng bàn tay của mình.