trắc dây

Thâm nhập đường dây tận diệt trắc dây

Thâm nhập đường dây tận diệt trắc dây

Nhiều tháng nay ở vùng rừng các tỉnh Nam Trung Bộ nổi lên tình trạng nhiều người ồ ạt khai thác trắc dây, thậm chí hình thành những đường dây từ khai thác đến mua gom và sau đó xuất bán trắc dây cho các thương lái Trung Quốc.