TV& VIDEO

trách nhiệm bồi thường

Trách nhiệm bồi thường trong vụ án oan sai

Trách nhiệm bồi thường trong vụ án oan sai

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đưa ra một đề xuất liên quan đến vấn đề này được nhiều người quan tâm.