TV& VIDEO

trách nhiệm cá nhân

Bình Định quyết tâm làm rõ và xử lý vụ phá rừng tại An Lão

Bình Định quyết tâm làm rõ và xử lý vụ phá rừng tại An Lão

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tạm thời đình chỉ công tác kiểm lâm viên địa bàn, tạm đình chỉ công tác hạt phó hạt kiểm lâm huyện An Lão.