TV& VIDEO

trái cây chế biến xuất khẩu

Phát triển tiềm năng trái cây chế biến xuất khẩu

Phát triển tiềm năng trái cây chế biến xuất khẩu

VTV.vn - Thành phố Cần Thơ đang tập trung phát triển và tạo điều kiện hoạt động cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến trái cây xuất khẩu.