TV& VIDEO

trái chiều

V6 du ký: Phượt ở nơi không có trên bản đồ

V6 du ký: Phượt ở nơi không có trên bản đồ

 Nhân vật trải nghiệm sẽ tham gia một chuyến du lịch mạo hiểm đúng nghĩa bằng cách băng rừng và vượt qua 3 đỉnh núi.