TV& VIDEO

Trái đất ấm lên

Nắng nóng trầm trọng trong nhiều thập kỷ tới ở châu Âu

Nắng nóng trầm trọng trong nhiều thập kỷ tới ở châu Âu

VTV.vn - Không chỉ cướp đi sinh mạng nhiều người, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành nông nghiệp, đợt nắng nóng đang hoành hành sẽ trở nên trầm trọng hơn trong nhiều thập kỷ tới.