TV& VIDEO

trải nghiệm khác biệt

Trải nghiệm khách sạn nhà tù ở Bangkok

Trải nghiệm khách sạn nhà tù ở Bangkok

VTV.vn - Khách sạn Sook Station tại thủ đô Bangkok, Thái Lan nổi tiếng bởi mang lại cho du khách trả nghiệm … ngồi tù.