TV& VIDEO

trải nghiệm văn hóa Việt Nam

Trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua Ngày văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua Ngày văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

VTV.vn - Đây là một trong những hoạt động văn hóa thường niên cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.