TV& VIDEO

trái phiếu xây dựng thủ đô

Hà Nội dừng phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

Hà Nội dừng phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô

VTV.vn - Thành phố Hà Nội chính thức dừng việc phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2016.