TV& VIDEO

trại tạm cư bất hợp pháp Calais

Hội nghị Thượng đỉnh Anh - Pháp chú trọng tới khủng hoảng tị nạn

Hội nghị Thượng đỉnh Anh - Pháp chú trọng tới khủng hoảng tị nạn

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Anh - Pháp, hai đề tài chiếm nhiều thời gian thảo luận nhất là cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Anh và cuộc khủng hoảng tị nạn.