trái tim

Hành trình đưa trái tim từ Hà Nội vào Huế để ghép tạng

Hành trình đưa trái tim từ Hà Nội vào Huế để ghép tạng

VTV.vn - Ca điều phối tạng đặc biệt đã đưa một trái tim từ Hà Nội tới ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.