TV& VIDEO

trai tráng

Lễ hội làng La Cả: Hấp dẫn màn múa côn nhử hổ

Lễ hội làng La Cả: Hấp dẫn màn múa côn nhử hổ

Cứ vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm, người dân làng La Cả, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội lại nô nức tổ chức lễ hội truyền thống, độc đáo của làng.