tram biến áp điện lực

Thông tin chính thức từ EVN về sự cố máy biến áp 500KV Hiệp Hòa

Thông tin chính thức từ EVN về sự cố máy biến áp 500KV Hiệp Hòa

Trước những sự cố xảy ra liên tiếp với hai máy biến áp AT1 và AT2 tại trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa trong ngày 14 và 21/5, đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam đã đưa ra trả lời chính thức liên quan đến quy trình xử lý sự cố và tình trạng hoạt động hiện tại của trạm biến áp.