trạm điện chạy dầu diezel

Giao diện thử nghiệm VTVLive