TV& VIDEO

cứu hộ

Máy bay không người lái có thể hoạt động vĩnh viễn

Máy bay không người lái có thể hoạt động vĩnh viễn

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đã phát minh chiếc máy bay không người lái có khả năng hoạt động vĩnh viễn.