TV& VIDEO

trạm thu phí tự động

Đẩy nhanh triển khai thu phí tự động không dừng

Đẩy nhanh triển khai thu phí tự động không dừng

VTV.vn - Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành việc ký hợp đồng dịch vụ tất cả các trạm thu phí tự động không dừng trong thời gian sớm nhất.