TV& VIDEO

trấn biên

Triển lãm về hệ thống Văn Miếu tại Hà Nội

Triển lãm về hệ thống Văn Miếu tại Hà Nội

Những hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển hệ thống Văn Miếu Việt Nam đang được triển lãm tại Nhà Thái học, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.