TV& VIDEO

Trần Đình Thiên

Ngân sách cho các tổ chức đoàn thể quá lớn và khó đánh giá hiệu quả

Ngân sách cho các tổ chức đoàn thể quá lớn và khó đánh giá hiệu quả

VTV.vn - Đây là nhận định của Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam – về vấn đề ngân sách cho các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể.