TV& VIDEO

Trần Đức Lai

Khánh thành cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc

Khánh thành cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc

 Bộ Thông tin Truyền thông và tỉnh Cao Bằng vừa khánh thành và bàn giao cụm thông tin đối ngoại tại Trạm biên phòng thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh.