TV& VIDEO

Trần Hữu Kiên

Trần Hữu Kiên: Không vội đốt cháy giai đoạn

Trần Hữu Kiên: Không vội đốt cháy giai đoạn

 Dù con đường nghệ thuật đã mở ra trước mắt nhưng quán quân cuộc thi Việt Nam’s Got Talent 2013 Trần Hữu Kiên cho biết, anh vẫn sẽ cẩn thận cân nhắc mỗi bước đi tiếp theo thay vì vội vàng đốt cháy giai đoạn.