TV& VIDEO

Trần Hữu Tước

Gala Ngày trở về - Tiếng gọi quê hương: Lắng đọng theo dòng lịch sử (15h, 18/2, VTV4)

Gala Ngày trở về - Tiếng gọi quê hương: Lắng đọng theo dòng lịch sử (15h, 18/2, VTV4)

(VTV.vn) - Với chủ đề "Tiếng gọi quê hương", Gala Ngày trở về năm nay sẽ lắng đọng hơn với từng giai đoạn lịch sử được khắc họa theo bước chân của nhân vật trải nghiệm.