TV& VIDEO

trần lam

Trương Bá Chi bị gạt khỏi dự án Phong Thần Bảng 3D

Trương Bá Chi bị gạt khỏi dự án Phong Thần Bảng 3D

VTV.vn - Vì thái độ kênh kiệu và căn bệnh ngôi sao của mình, Trương Bá Chi đã chính thức bị các nhà sản xuất loại ra khỏi dự án phim Phong Thần Bảng 3D.