TV& VIDEO

Trần Lê Quốc Toàn

Thạch Kim Tuấn giành HCV cử tạ hạng cân 56Kg tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017

Thạch Kim Tuấn giành HCV cử tạ hạng cân 56Kg tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017

VTV.vn - Thạch Kim Tuấn giành HCV cử tạ hạng cân 56Kg tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017.