TV& VIDEO

trận mạc

Trung tâm Viettel không giải thể: Thể Công mơ ngày trở lại

Trung tâm Viettel không giải thể: Thể Công mơ ngày trở lại

Tin vui với những người yêu đội bóng Thể Công, khi lãnh đạo trung tâm bóng đá Viettel cam kết sẽ không bỏ bóng đá, mà ngược lại còn có sự đầu tư lớn hơn...