TV& VIDEO

tràn qua

Bão Soulik tiến sâu vào Trung Quốc

Bão Soulik tiến sâu vào Trung Quốc

Cơn bão Soulik đang tiếp tục tiến sâu vào đất liền và gây ảnh hưởng lớn tới tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.