TV& VIDEO

Trần Văn Cẩn

Tuyệt tác "Em Thúy" trở thành bảo vật quốc gia

Tuyệt tác "Em Thúy" trở thành bảo vật quốc gia

Tuyệt tác Em Thúy của danh họa Trần Văn Cẩn đã chính thức trở thành bảo vật của quốc gia trong số 37 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đợt 2.