TV& VIDEO

Trần Việt

Nhà báo Trần Việt: "Với Sáng phương Nam, khán giả là trung tâm số 1"

Nhà báo Trần Việt: "Với Sáng phương Nam, khán giả là trung tâm số 1"

VTV.vn - "Khán giả trở thành trung tâm cùng với gần gũi là tiêu chí hàng đầu" - nhà báo Trần Việt - Phó Giám đốc TT Tin tức VTV24 nói về chương trình Sáng phương Nam phiên bản mới.