TV& VIDEO

tràng hạt

Vatican: "Cháy" quà lưu niệm về Tân Giáo hoàng

Vatican: "Cháy" quà lưu niệm về Tân Giáo hoàng

 Ngay sau khi Đức Giáo hoàng Francis Đệ Nhất được bầu, những món quà lưu niệm gắn với vị Giáo hoàng này đã nhanh chóng được bán hết khỏi các kệ hàng tại thành phố Vatican.