TV& VIDEO

trang phục công sở

MC Phí Linh tiết lộ 3 bộ trang phục “không bao giờ cũ”

MC Phí Linh tiết lộ 3 bộ trang phục “không bao giờ cũ”

VTV.vn - Nhìn vào 3 sự lựa chọn của Phí Linh, bạn có thể không thấy có xu hướng ở đó nhưng sẽ thấy công năng sử dụng lâu dài, mặc không bao giờ thấy cũ.