TV& VIDEO

trang trải nợ

Hy Lạp: Kế hoạch yêu cầu cơ quan nhà nước giúp Chính phủ trả nợ khó thực thi?

Hy Lạp: Kế hoạch yêu cầu cơ quan nhà nước giúp Chính phủ trả nợ khó thực thi?

VTV.vn - Kế hoạch yêu cầu cơ quan nhà nước giúp Chính phủ trang trải nợ của Chính phủ Hy Lạp đang vấp phải những phản đối kịch liệt và khó có thể được thực thi.