TV& VIDEO

tranh châm biếm

Tranh biếm họa - Góc nhìn đa chiều về cuộc sống

Tranh biếm họa - Góc nhìn đa chiều về cuộc sống

Có một dòng tranh chưa bao giờ là chủ lưu trong cuộc sống của mọi thời đại, nhưng từ lâu, nhiều người đã xem nó như những tư liệu lịch sử chân thật. Và điều khiến nó như là những trang sử chính là, nó phản ánh thời đại bằng những cái nhìn châm biếm, tuy chua cay nhưng nhẹ nhàng, hài hước.