TV& VIDEO

tranh chấp tôm lúa

Kiên Giang: Mâu thuẫn con tôm - cây lúa do chính quyền lúng túng trong quy hoạch

Kiên Giang: Mâu thuẫn con tôm - cây lúa do chính quyền lúng túng trong quy hoạch

VTV.vn - Thay vì yêu cầu 7 hộ nuôi tôm rút nước, tránh thiệt hại cho hộ trồng lúa, chính quyền địa phương lại đi vận động 56 hộ trồng lúa trong vùng tranh chấp, ký giấy nuôi tôm.