TV& VIDEO

tranh giấy

Triển lãm các tác phẩm của Henri Matisse

Triển lãm các tác phẩm của Henri Matisse

Triển lãm các tác phẩm của họa sĩ Henri Matisse, nghệ sĩ người Pháp được biết đến như một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế kỉ 20, vừa được tổ chức tại London, Anh.