TV& VIDEO

tranh picasso

Lần đầu tiên tranh Picasso có… “khuyến mãi”

Lần đầu tiên tranh Picasso có… “khuyến mãi”

VTV.vn - Lần đầu tiên một bức tranh của Picasso được đưa ra đấu giá có kèm… “khuyến mãi”: mua 1 tặng 1.