TV& VIDEO

tránh tai nạn

Lớp học bơi đặc biệt mùa nước nổi

Lớp học bơi đặc biệt mùa nước nổi

VTV.vn - Bà Sáu đã cắm cọc, bao lưới biến bờ sông thành hồ bơi an toàn cho những đứa trẻ, Bà đã tình nguyện làm giáo viên dạy bơi miễn phí cho các em trong suốt 15 năm qua.