TV& VIDEO

tranh tụng

Góp ý Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Góp ý Dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Tòa án cần được tổ chức theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Đây là vấn đề được nhiều ý kiến đồng thuận tại Hội thảo góp ý vào Dự án Luật Tòa án nhân dân (sửa đổi) do Toà án nhân dân tối cao tổ chức sáng 28/2, tại Hà Nội.