TV& VIDEO

trào lộng

Tự Long: "Mỗi lần diễn Táo quân là mỗi lẫn hồi hộp..."

Tự Long: "Mỗi lần diễn Táo quân là mỗi lẫn hồi hộp..."

"Với tôi, cảm giác 10 năm diễn vai Táo không khác nhau lắm, bởi mỗi lần ra diễn vẫn cứ hồi hộp như lần đầu tiên...", diễn viên Tự Long chia sẻ.