trao tặng bằng khen

Trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Thanh Thiếu niên

Trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Thanh Thiếu niên

VTV.vn - Sáng 12/7/2017, Đài THVN đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016 cho Ban Thanh Thiếu niên.