TV& VIDEO

trâu chọi

Bình Phước bỏ tập tục giết trâu chọi sau lễ hội

Bình Phước bỏ tập tục giết trâu chọi sau lễ hội

VTV.vn - Trong lễ hội chọi trâu Hớn Quản năm nay tại Bình Phước, cả ban tổ chức và người dân đều thống nhất không xẻ thịt trâu chọi trong lễ hội như phong tục thường thấy.