TV& VIDEO

trâu con

Vẽ hình ngựa lên lưng trâu ở Lễ hội Tịch Điền

Vẽ hình ngựa lên lưng trâu ở Lễ hội Tịch Điền

Những ngày đầu năm mới, Thạc sĩ Du lịch học Trịnh Lê Anh, cũng là một MC truyền hình quen thuộc, đã du xuân đến Lễ hội Tịch Điền (Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) và tự mình thực hiện phóng sự ảnh gửi về cho VTV Online.