TV& VIDEO

trẻ điếc

Hiệu quả từ việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ điếc

Hiệu quả từ việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ điếc

VTV.vn - Nhờ được học ngôn ngữ ký hiệu trước tuổi đến trường, nhiều trẻ điếc bẩm sinh đã có cơ hội giao tiếp, chia sẻ, học tập như những trẻ bình thường khác.