TV& VIDEO

trẻ em lao động sớm

TT-Huế: Phổ biến tình trạng trẻ em lao động sớm

TT-Huế: Phổ biến tình trạng trẻ em lao động sớm

VTV.vn - Dù đã có rất nhiều cảnh báo và giải pháp ngăn chặn trẻ em lao động sớm, song tình trạng này vẫn diễn ra rất phổ biến ở TT-Huế.