TV& VIDEO

trẻ em Myanmar

Nhiều trẻ em Myanmar bị vắt kiệt sức lao động

Nhiều trẻ em Myanmar bị vắt kiệt sức lao động

VTV.vn - Bị vắt kiệt sức lao động mỗi ngày tới 16 giờ đồng hồ mà chỉ kiếm được 1 USD. Đó là tình cảnh mà phần lớn những lao động trẻ em tại Myanmar đang gặp phải.