TV& VIDEO

tre già măng mọc

Việt Trinh đánh mất bản ngã vì quá háo thắng

Việt Trinh đánh mất bản ngã vì quá háo thắng

Trong chương trình Chuyên cơ số 6 số gần đây, những câu chuyện về quá khứ và hiện tại, khó khăn và thuận lợi của vai trò mới đã được Việt Trinh chia sẻ một cách chân thật nhưng cũng không kém phần hài hước.