TV& VIDEO

trẻ học bơi

Tuổi nào thích hợp cho trẻ học bơi?

Tuổi nào thích hợp cho trẻ học bơi?

VTV.vn - Theo ông Trần Mạnh Dũng, độ tuổi phù hợp nhất cho trẻ đi học bơi là từ 6 tuổi trở lên, vì ở độ tuổi này, thể chất của trẻ tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu học bơi.