TV& VIDEO

trẻ khó khăn

Trung thu yêu thương cho trẻ em đặc biệt khó khăn

Trung thu yêu thương cho trẻ em đặc biệt khó khăn

Tại nhiều địa phương, Đêm hội Trung thu năm 2014 đã được tổ chức giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia một ngày hội ý nghĩa và ấm áp yêu thương.