TV& VIDEO

trẻ sơ sinh khóc

Tiếng khóc trẻ sơ sinh làm tăng sự quyết đoán ở người lớn

Tiếng khóc trẻ sơ sinh làm tăng sự quyết đoán ở người lớn

VTV.vn - Đây là kết luận của các nhà khoa học Mỹ và cũng là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu ảnh hưởng của tiếng khóc trẻ em lên não bộ người lớn.