TV& VIDEO

tri kỷ

Làm thế nào để phân biệt đờn ca tài tử và cải lương?

Làm thế nào để phân biệt đờn ca tài tử và cải lương?

Hiện tại, không ít người đang nhầm lẫn giữa đờn ca tài tử và cải lương. Vậy làm thế nào để phân biệt 2 loại hình nghệ thuật này.