trị sản

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trả lời về việc áp dụng KHCN gia tăng giá trị cho nông, thủy sản

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trả lời về việc áp dụng KHCN gia tăng giá trị cho nông, thủy sản

Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời hôm nay (29/6), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời những vấn đề đang được nhiều ngư dân và nông dân quan tâm đó là làm thế nào để ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến các sản phẩm nông ngư nghiệp nhằm tăng giá trị sản phẩm.